״מהו ניהול מתקדם?״:

מזה כעשור, עובר העולם התאגידי תהפוכות ושינויים שיוצרים גלים, מכים בנורמות המוכרות ומשנים דפוסי חשיבה ניהוליים. בעלי ומנהלי החברות הגדולות בעולם הם צעירים, רובם הורים טריים, בעלי מבט שונה ומתקדם, פתוח ויצירתי.

הטכנולוגיות החדשות גם הן תומכות בשינויים ויוצרות מצב חדש בסביבת העבודה שמאפשר גמישות ושילוב עבודה ומשפחה,  גיוון  וסביבה שמעודדת קולות ביקורתיים ונקודת מבט חדשה.

הניהול המתקדם מעודד גיוון מתוך הבנה עמוקה, מגובה מחקרים וסיפורי הצלחה, שזוהי דרך המובילה ליצירתיות, לרווחים גדולים יותר ולצמיחה מהירה.  המנהל החדש יוצא מגדרו כדי לאפשר מגוון רחב ככל הניתן של דעות ובמקביל חיי משפחה מאושרים לעובדיו.

 •  מחקרים מוכיחים קשר מובהק בין תמיכת הארגון וההנהלה בנורמות איזון עבודה ומשפחה עם התמודדות עם לחץ ומתח ותורמים לתחושה חיובית ולאנרגיה וביצוע עבודה מתוך התלהבות וצמיחה. הדינאמיקה החיובית מובילה לחוזק אנושי ולצמיחה.
 • תחושה של איזון עבודה-משפחה מאפשרת לעובד זמינות ופתיחות פסיכולוגית לחיי העבודה שלו, שתבוא לידי ביטוי בהשקעת מחשבות ורגשות בעבודה, בהזדהות עם התפקיד
 • תמיכה בחיי המשפחה מתקשרת אצל העובד לרמה שבה מעריכים את תרומו ודואגים לרווחתו.
 • עובד בעל אנרגיה, התהלבות, תשוקה ומשמעות יפעל ברמה גובהה של מוטיבציה.
 • ארגונים שיספקו לעובד תחושה חיובית של איזון, יעבירו מסר של תמיכה והערכה ויספקו לעובד ביטחון ורווחה, שיאפשרו לו להתפנות לצמיחה, להתלהבות, להתרגשות ולתחושת משמעות, המאפשרים צמיחה, ,יצירתיות, שייכות והתמדה.
 • על מנהלים לשים דגש על תקשורת אפקטיבית עם העובדים המתבטאת בגילויי סימפאטיה, אדיבות, דאגה ואכפתיות והתחשבות בצרכים מיוחדים, הנובעים מהעבודה עצמה ומחוץ על הסביבה הארגונית כולה לאמץ גישה תומכת כלפי העובדים ולספק את המשאבים הדרושים, במטרה להתמודד עם האתגרים והצרכים שמציגים העובדים והמנהלים
 • במישור היישומי, ארגונים המאמצים סביבת עבודה מתקדמת, מאפשרים לעובדיהם להתמודד עם מציאות של מגוון תפקידים ומגוון דרישות. זהו אינטרס של הארגון לשאוף לכך, שהעובד יחוש איזון תוך התייחסות שוטפת לחייו ולמשפחתו.

שיפור ברמת האיזון יכולה להיעשות בדרכים שונות ובעיקרן:

 1. העלאת המודעות לנושאים הקשורים לאיזון עבודה-משפחה
 2. רגישות וגמישות בלוחות זמנים, בקביעת פגישות ואירועים ארגוניים.
 3. תמיכה לוגיסטית בתפקידים חוץ ארגוניים.
 4. תמיכה במסגרות לילדי העובדים.
 5. מדידת ביצועי העובד לפי תוצאות להבדיל ממדידתו על פי שעות הנוכחות במשרד, לאור אלה לפעול לקידומו ולתגמולו בהתאם.

בנושא גיוון, מחקרים רבים הוכיחו קשר מובהק בין גיוון בהנהלות של חברות מכל רחבי העולם לביצועיהם הפיננסים. מידע מפורט ניתן למצוא בדוחות של חברת היעוץ הבינלאומית מקינזי אנד קו. (אולי לצרף קישור לדוח? אפשרי? חוקי?) זאת ועוד, צוותים מגוונים מביאים לתוצאות משופרות, יש להם יתרון ביצירתיות, בפתרון בעיות ובפתיחּות לשינויים. צוות הטרוגני יחקור אתגר ממגוון רחב יותר של נקודות מבט ויעלה מהר יותר אפשרויות רבות יותר לפתרון*.

עקרונות של גיוון והכלה הן רכיב משמעותי ביצירת נורמות ניהול מתקדמות שמובלות ע"י חדשנות, גמישות, פתיחות, הקשבה ויוזמה.

לצורך הטמעת גיוון בחברה יש:

 1. למפות את המצב הקיים, לקבוע יעדים ולבצע מדידה של ההתקדמות. בחינת מספר המשרות, איוש, קידום, גיוס ועזיבה.
 2. הטמיעו שיטות לגיוס מגוון (העלמת שם המועמד ופרטים מזהים מקורות החיים, שימוש בהשמה מכוונת גיוון, התאמה של מבחנים ומבדקים, ביצוע ראיונות שווים מגדרית.
 3. אימוץ תהליך קליטה מגוון, תוכנית מנטורינג וחניכה.
 4. העברת מסר הגיוון ובמדית הצורך הכשרות בנושא לעובדים ולמנהלים, בחינת השפה הנהוגה בסביבת העבודה והתאמת התרבות למדיניות הגיוון.
 5. שמירה על מדיניות הגיוון והשוויון המגדרי לאורך כל הדרה הניהולית.
 6. *בדיקה שלנתוני השכר בחברה. ניתוח הממצאים והכנת תוכנית פעולה לטיפול בסיבות שהובילו לפערים. פעמים רבות מנהלים מופתעים מהתוצאות בחברה שלהם בנושא פערי השכר. נורמות מתקדמות בנושא יובילו להשמת אחראי יעודי לתחום מתוך המחלקה המשפטית שיוודא שהנושא ממוצה עד תום.
 7. יצירת מנגנון הערכת עובדים המבוסס על תוצאות ומילוי יעדים להבדיל משעות נוכחות.
 8. קידום נורמות תעסוקתיות המקלות על הורים לשלב בין האחריות בעבודה לאחריות בבית.
 9. הטמעת יעדים מגדריים בגיוס.