en

למה, איך, מה  Supersonas

למה?

כי יש 0 מנכ"ליות ב 62 החברות הממשלתיות

כי יש 1 יו"ר ב 62 החברות הממשלתיות

כי יש 10% מרצות בוועידות ישראל למינהן

כי יש 18% נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות

כי יש 5 מנכ"ליות בחברות הציבוריות הנמנות עם ת" א 100

כי יש 3 יו"ר וכולן בנות של בחברות הציבוריות הנמנות עם ת" א 100

להמשיך? אנחנו הנשים לא נוכחות.

בישראל ובעולם, נשים מהוות 51% מהאוכלוסייה, אף על פי כן הן המיעוט המקופח הגדול ביותר בשדרות הניהול במשק ובחברה.

התפישה הרווחת היא: שאין מספיק נשים מועמדות, או לחלופין, שנשים אינן מעוניינות להשתלב בדרגי הניהול הבכיר.

אנחנו קבוצת נשים מובילות החלטנו להקים מיזם שיפעל לאור חזון של יצירת נוכחות נשית שוויונית ומאוזנת בצמתי השפעה והחלטה בישראל: בכנסים, בדירקטוריונים, בפאנלים ובשדרות הניהול במשק ובחברה. כיוון הפעולה: צדק מגדרי יוביל חוסן כלכלי וחברתי בארץ ובעולם.

איך?

אנחנו עסק חברתי חוצה יבשות עם מודל עסקי עצמאי ובלתי תלוי המתכתב עם האג'נדה שלנו, תומך בה ופועל לקידומה.

אנחנו נשים נוכחות, שייכות, יזמיות, משפיעות, והשם שלנו כבר נוכח, שייך יוזם ומשפיע בקנה מידה עולמי.

אתר Supersonas

יצאנו לדרך ביום האישה הבינלאומי 2015 עם מאגר דיגיטלי הולך וגדל של נשים מומחיות היכולות ורוצות להיות נוכחות ומשפיעות בקשת רחבה של תחומים. פרופיל הנשים מורכב מעשיה ניהולית או יזמית משמעותית יחד עם ניסיון רטורי מוכח.  נשים המצטרפות לשורותינו זוכות לעמוד מעוצב משלהן באתר ובו מידע וקישורים רלוונטיים על השכלתן, עשייתן המקצועית, תפיסת עולמן והתחומים בהם הן מעוניינות להשפיע.

קהילות Supersonas

אנו פועלת ופעילות במסגרת רשת חברתית בישראל ובעולם, במודל קהילתי של: קבוצות עבודה ייעודיות,  שיח רלוונטי והזדמנויות לשיתופי פעולה, קידום מקצועי ונוכחות ציבורית.

מה?

אנו פועלות על בסיס יומיומי בקידום הצעות חוק, אכיפה, כינון רגולציה והגברת נוכחות נשית בכנסים ובדירקטוריונים.

אנחנו פועלות בכל מקום בו יש אי צדק מגדרי המדיר נשים כמונות מהשיח הציבורי בנקודות ההשפעה.

עד מתי?

אנחנו מאמינות בריצה למרחקים ארוכים שתביא לשינוי כלכלי חברתי עמוק ולשוויון מגדרי אמיתי. אנו עושות את זאת לא רק בשבילנו, בשביל הילדות והילדים שלנו ובשביל הנכדות והנכדים שלנו, אלא גם ובעיקר למען עתיד הכלכלה והחברה בישראל ובעולם.