en

נשמח שתצטרפו אלינו בלינק המצורף גם אני רוצה להיות סופרסונה  

אנחנו ארגון אג'נדה בע"מ הפועלת להנכיח נשים בצמתי השפעה כחלקן באוכלוסיה.

אנחנו אקטיביות ומתריעות (בין השאר) בפנים מארגני כנסים על מיעוט משתתפות;

אנחנו זוקפות לזכותנו את מספר הנשים והגברים הזהה ב"ועידת ישראל לעסקים" בשנים האחרונות;

אנחנו מקיימות פורום מפגשים בשם "קרייריסטיות" שבו נשים מובילות מעשירות את עולמן ודנות בסוגיות העולות במהלך עבודתן;

אנחנו ייסדנו את "בית הספר למנכ"ליות העתיד" בתקווה שב "תל-אביב 125" יהיו 62 מנכ"ליות;

יש לנו קהילה פעילה בפייסבוק שבה ניתן להתייעץ על כל עניין שבאג'נדה. אנחנו לא מעצימות, אנחנו מאמינות שנשים הן עצומות מהבית;

יצאנו לדרך ביום האישה הבינלאומי ב-2015 עם מאגר דיגיטלי הולך וגדל של נשים מומחיות היכולות ורוצות להיות נוכחות ומשפיעות בקשת רחבה של תחומים.

פרופיל הנשים מורכב מעשיה ניהולית או יזמית משמעותית.
נשים המצטרפות לשורותינו זוכות לעמוד מעוצב משלהן באתר ובו מידע וקישורים רלוונטיים על השכלתן, עשייתן המקצועית, תפיסת עולמן והתחומים בהם הן מעוניינות להשפיע ולהרצות
כאן באתר, יש פרופילים של כ-2,200 נשים מומחיות בתחומים שונים.

מוזמנות ומוזמנים לעשות אצלנו סיבוב היכרות.

אנו פועלת ופעילות במסגרת רשת חברתית בישראל ובעולם, במודל קהילתי של: קבוצות עבודה ייעודיות, שיח רלוונטי והזדמנויות לשיתופי פעולה, קידום מקצועי ונוכחות ציבורית.
אנו פועלות על בסיס יומיומי בקידום נוכחות נשית בכנסים ובדירקטוריונים.
אנחנו פועלות בכל מקום בו יש אי צדק מגדרי המדיר נשים כמונות מהשיח הציבורי בנקודות ההשפעה.
אנחנו מאמינות בריצה למרחקים ארוכים שתביא לשינוי כלכלי חברתי עמוק ולשוויון מגדרי אמיתי. אנו עושות את זאת לא רק בשבילנו, בשביל הילדות והילדים שלנו ובשביל הנכדות והנכדים שלנו, אלא גם ובעיקר למען עתיד הכלכלה והחברה בישראל ובעולם.

נשמח שתצטרפו אלינו בלינק המצורף גם אני רוצה להיות סופרסונה