סופרסונה

חנה רדו — حانا رادو

נשיאת סופרסונס
ושותפה מייסדת

סופרסונה

ליאת שקד

מנכ"לית סופרסונס

סופרסונה

עדי ששון ג'רבי

מנהלת משותפת בSpringValley

סופרסונה

אמונה שינברג

מנהלת משותפת בSpringValley

סופרסונה

תמר אפרת

סופרסונה

שלי הראל