סופרסונה

חנה רדו

נשיאת סופרסונס

סופרסונה

ירדן אברבנאל

סופרסונה

שלי הראל

סופרסונה

יהודית גרינברג

סופרסונה

עדי ששון ג'רבי

סופרסונה

אמונה שינברג