סופרסונה

חנה רדו — حانا رادو

נשיאת סופרסונס
ושותפה מייסדת

סופרסונה

ליאת שקד

מנכ"לית סופרסונס

סופרסונה

מיכל סביון קושמרו

מנכ"לית בית הראשונות

סופרסונה

מאיה רביחיא

מנהלת קהילה ודיגיטל

סופרסונה

ספיר לוי רביב

מנהלת תכניות