סופרסונה

חנה רדו — حانا رادو

נשיאת סופרסונס
ושותפה מייסדת

סופרסונה

ליאת שקד

מנכ"לית סופרסונס

סופרסונה

מיכל סביון קושמרו

מנכ"לית בית הראשונות

סופרסונה

מיכל סטטמן

מנהלת תוכניות סופרסונס

סופרסונה

הדרה צ׳צ׳קס

שותפה מייסדת, מנהלת כספים