סופרסונה

חנה רדו — حانا رادو

נשיאת סופרסונס
ושותפה מייסדת

סופרסונה

ליאת שקד

מנכ"לית סופרסונס

סופרסונה

גיל צוקר

מנהלת קהילה סופרסונס

סופרסונה

עו"ד מורן תמם

מנהלת פרויקטים

סופרסונה

עדי ששון ג'רבי

סופרסונה

אמונה שינברג