אביבה קובץ' גרוסמן

מנהלת כספים, כתר פלסטיק.

על מה אני רוצה להשפיע

להשתמש בכלים ובנסיון שצברתי במגזר העסקי לצורך קידום תהליכים חברתיים ו/או ציבוריים.

אני מאמינה

אני מאמינה שנדרשת חברה שיוויונית פלורליסטית כדי להבטיח עתיד טוב יותר.
חינוך ושיתוף פעולה יביאו לשינוי.