אביטל ינובסקי

מייסדת ובעלים, “אביטל ינובסקי, ניהול גיוון בתעסוקה”, שילוב אנשים עם מוגבלויות בהייטק וטכנולוגיה

על מה אני רוצה להשפיע

שילוב אנשים מוכשרים עם חסמים, אתגרים, מגבלות ומוגבלויות בהייטק ובטכנולוגיה, בהתאם לכישוריהם והשכלתם.

אני מאמינה

אני מאמינה בזכותנו ובחובתנו לשלב עובדים עם מוגבלויות ואוכלוסיות נוספות בעבודה בכלל ובהייטק בפרט, כבסיס לשיפור הכלכלה ופני החברה הישראלית. עלינו להפוך שוני לשינוי ולאפשר לאנשים מוכשרים למצות את הפוטנציאל המקצועי שלהם.