אדוה רוזנבלום

בעלים, עוצמה בתנועה, אימון להגשמה והצלחה.

על מה אני רוצה להשפיע

הובלת והטמעת שיח מכבד, מעצים ומאפשר, הסולל דרכים חדשות ומעצים דרכים קיימות.
בניית הווה ועתיד שבסיסם ערכי סולידריות חברתית, ממקום מאמין, מעצים, רואה עוצמות ויכולות.
קידום שוויון מגדרי ועוצמה נשית בתפקידי מפתח.

אני מאמינה

אני מאמינה ביכולתם של בני האדם לממש את מלוא הפוטנציאל הטבעי שלהם. אני מאמינה בערכי ליבה, שבסיסם עוצמה, אמונה וסולידריות למען ההווה והעתיד של מדינתנו ובני בריתה. אני מאמינה בדוגמה אישית ומנהיגותית, ומאמינה שאפשר לסלול דרכים ונתיבים להצלחה והגשמה.