אודליה דיין-גבאי

חוקרת את תחום התקשורת בדגש על מגדר, אלימות מינית וקבוצות שוליים בחברה הישראלית.

על מה אני רוצה להשפיע

הטמעת חינוך מגדרי מגיל אפס.
הטמעת תוכניות לימוד לפיתוח חשיבה ביקורתית בצריכת תקשורת וסממנים תרבותיים עכשוויים.
שינוי השיח הציבורי בכל הנוגע לאלימות נגד נשים וזנות.
העלאת המודעות הציבורית לשיח תקשורתי פוגעני בקבוצות שוליים.
מיגור הגזענות כלפי ישראלים יוצאי אתיופיה.

אני מאמינה

אני מאמינה בחינוך מגדרי כבסיס הכרחי לחברה טובה יותר, ומאמינה בסולידריות נשית ובכוחן של נשים להשפיע ולשנות סדרי עולם. אני מאמינה שהמאבק באלימות כלפי נשים הוא באחריותה של החברה כולה, ולכן הגברים הם גורם קריטי ביכולת לשנות את המציאות.