אורטל דוזלי

מאמנת אישית לפי גישת Success Unlimited Network

על מה אני רוצה להשפיע

הנגשת תחום ניהול קונפליקטים.

אני מאמינה

אני מאמינה בלבוא מאהבה ומתשוקה. כך מתאפשרת למידה אחרת, המפתחת את המסוגלות המאתגרת ואת ההתבוננות הסקרנית האינסופית, המאפשרות הגשמה, מימוש וחיבור אנושי.