אורטל טיורין

מהנדסת מחקר ופיתוח, Hydrolite.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום טכנולוגיות פורצות דרך בתחום של אנרגיה מתחדשת, תוך שימת דגש על קיימות, כלכלה מעגלית וכדאיות כלכלית.

אני מאמינה

אני מאמינה בפיתוח טכנולוגיות לקידום אנרגיה מתחדשת בארץ ובעולם, תוך שימת דגש על הכדאיות הכלכלית וההשפעה הסביבתית. יש צורך בעבודה משותפת של כל הגורמים בעולם האנרגיה לפיתוח הטכנולוגיה הטובה ביותר, שתאפשר עבודה עם כל האוכלוסיות ועמידה ביעדים כלכליים וסביבתיים כאחד