ד"ר אורית יעל

מרצה בתחומי היסטוריה, מגדר, מדע המדינה והחברה הישראלית

על מה אני רוצה להשפיע

קידום עשייה נשית, כדי ליצור מציאות יפה יותר
חשיפת ההטיות המגדריות בתקשורת, בתקווה ליצור איזון נכון יותר
קידום לימודי מגדר במערכת החינוך, כדי שהדורות הבאים יהיו שוויוניים יותר
העשרת הציבור בידע ובערכים, על מנת שיהיו אנשים משכילים וערכיים יותר
העלאת המודעות לעוולות, כדי ליצור מציאות טובה יותר

אני מאמינה

אני מאמינה שבני אדם ובנות חווה גם יחד, יצורים טובים ותבוניים.
צריך רק למצוא את הדרך הנכונה אל הלב ואל השכל כדי לשפר את המציאות.