אורלי פינקלמן

מדריכת טיולים, החברה הגיאוגרפית. יועצת השמה בכירה, חברת הנהלת מלכת המדבר ואחראית על המיונים.

על מה אני רוצה להשפיע

על האפשרות לילדים בחינוך המיוחד ליהנות ממסגרות המתאימות להם, בתוך הקהילה שבה הם חיים.
על יכולתן של נשים, בכל מקום, לבחור לעצמן את הדרך הנכונה להן ולשלב עשייה למען עצמן עם עשייה למען הכלל.

אני מאמינה

בכל תקופה אני מקדמת אג’נדה אחרת. כיום אני מתנדבת קבועה באלו"ט ובבית השאנטי. בפעילותי במלכת המדבר לקחתי חלק בהענקת חוויה משמעותית לחיים לנשים כמוני, ובהעצמת אלה הזקוקות לכך, כך שיעזו לעשות דברים שהן אינן מאמינות שהן מסוגלות לעשות.