אורן גזית

ראש תחום יזמות וחדשנות, שותפויות אדמונד דה רוטשילד.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שוויון מגדרי ויצירת חברה שוויונית, שחבריה נוהגים בכבוד וברגישות זה כלפי זה.
עידוד נשים המבקשות לצאת לדרך יזמית עצמאית.
חיזוק הקשר בין נשים יזמיות בארץ ובעולם.
קידום מודעות והנעה לפעולה בנושא השקעות אחראיות.

אני מאמינה

אני מאמינה שנוכחות נשית חזקה בכל התחומים תקדם מציאות חיים מכילה, שוויונית, בטוחה וטובה יותר בעולם. אני מאמינה שאנחנו לא יכולות להתעלם מהאחריות האנושית שלנו כלפי המציאות הסביבתית החברתית והכלכלית. עלינו לייצר פתרונות ברי-קיימא ולהשקיע בהם את מרב יכולותינו.