אורנית בן-דוד

בעלים, Architecture & ,BO Studio, Design אדריכלות, רגולציה, מנהל הנדסה, בינוי ערים.

על מה אני רוצה להשפיע

הצבת נשים בכל צמתי ההשפעה וקבלת החלטות.
קידום נשים לתפקידי מפתח בכנסת.
שיפור תנאי החיים של נשים, נערות וילדים על ידי הנגשת חינוך ודעת.

אני מאמינה

מאמינה בחופש האדם וחירותו. מאמינה בתבונה נשית ובכוחה לחולל שינויים בכל תחומי החיים, תוך שימוש בחשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית. מאמינה בשוויון מגדרי ליצירת חברה שוויונית. מאמינה בהנהגה נשית, יושרתה וערכיותה.