אור סרי

מדיניות, שיתוף, גיוון, מגדר

על מה אני רוצה להשפיע

העלאת המודעות החברתית והמגדרית של מקבלי ההחלטות.
קידום סדר יום אזרחי, ששם במרכז את הצרכים המגוונים של הציבור, ושחותר ליצירת איכות חיים וסולידריות חברתית.

אני מאמינה

אני מאמינה שאנו יכולות ויכולים לחיות בעולם של חירות ושוויון הזדמנויות. אני מאמינה שידע ומודעות הם המפתח ליצירת חברה אנושית מקבלת ומשוחררת יותר, שבה כל איש ואישה, בכל גיל, מכל מוצא ומכל נטייה מינית, יחיו חיים מאפשרים וחופשיים מתכתיבים חברתיים.