איה מנאע

מנהלת מתנ"ס מג'ד אל כרום.

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם מנהיגות מאפשרת ויצירתית כמפתח לקידום חברה ערכית, פלורליסטית, מכילה ומחבקת. מנהיגות כזו מבטיחה הזדמנויות ומקום למיצוי הפוטנציאל האישי של הפרט אשר יבנה את הקהילה ואת החברה.

אני מאמינה

לכל אדם בעולם עומדת הזכות הבסיסית לחלום ולממש את חלומותיו; לכל אדם יש את הפוטנציאל והדחף להצלחה; והיעד של כולם הוא לחיות בשלום ובאושר. הימצאותה של קהילה תומכת ומרחב ציבורי בטוח ופתוח, מכיל ומקבל הם תנאי הכרחי לשגשוג בר-קיימא.