אלה אלקלעי

יו”ר IBI ניהול תיקים וסמנכ”לית פיתוח עסקי, בית ההשקעות אי.בי.אי

על מה אני רוצה להשפיע

תרומה לבניית חברה שוויונית והוגנת יותר
יצירת מנגנונים ברי קיימא להרחבת סל השירותים החברתיים הנדרשים
הוספת חשיבה מגדרית לתכנון כלכלי
שיתוף נשים בעשייה הפיננסית, בשיח הכלכלי ובשיח הכלכלי חברתי

אני מאמינה

אני מאמינה בחשיבות ובערך של שיפור הידע וההבנה הפיננסית כמנוף לרווחה כלכלית, כבסיס לעיסוקים מעניינים ומניבים וכמקור לשקט נפשי ותחושות שליטה ושותפות בתא המשפחתי. עם התרחבות הפערים החברתיים בעולמנו, חשוב לייצר יותר כלים ליותר אנשים לצבור הון.