אמונה שינברג

COO ספרינג ואלי

על מה אני רוצה להשפיע

שינוי השיח במדינה, לשיח של קירוב ואחווה.
קידום חינוך לסובלנות ולשלום.
חיזוק הפריפריה, בדגש קידום מעמדי ומגדרי.
הנגשת הטכנולוגיה לאוכלוסיות מוחלשות.

אני מאמינה

אני מאמינה באופטימיות שמרסקת חומות ופורצת גבולות – אין דבר העומד בפני הרצון! אני מאמינה שחיוך אמיתי יכול לשנות את היום וחשיבה חיובית משנה את המציאות. אני מאמינה שכל שינוי יגיע מנשים חזקות, ללא אגו ועם הרבה אמונה.