אנה קיסלנסקי

מנכ"לית, התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל.

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם יהדות פלורליסטית וליברלית בישראל, ולהביא לכך שרוב הציבור הישראלי בארץ יבין שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי.
לפעול למען שוויון מגדרי בחברה הישראלית, צמצום הפערים ויצירת חברה קהילתית יותר.

אני מאמינה

על מדינת ישראל לפעול כמדינה יהודית, המטפחת את התרבות היהודית על כל גווניה, מממשת את ערכיה המוסריים והכלל-אנושיים של היהדות ומהווה מרכז לעם ישראל בכל תפוצותיו; וכמדינה דמוקרטית, המגנה על חירויות האדם ומחויבת לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע, שפה, מין ומגדר.