אסתי פרסלר

פרוייקטים מרחביים-חברתיים

על מה אני רוצה להשפיע

להגביר את הקשר בין מודעות עצמית למודעות חברתית.
ליצור סביבות חיים, עבודה ופעילות נעימות ובריאות, כאשר הפנים והחוץ משתלבים זה בזה ומשלימים זה את זה, גם פיזית וגם תפיסתית.

אני מאמינה

אני מאמינה שהכול מחובר: הגוף והנפש, ההיבטים הטכניים והרוחניים. אני מאמינה שעולמות תוכן מנוגדים משלימים זה את זה. זה רק עניין של הסתכלות. הפרויקט הכי גדול בחיים הוא אנחנו.