ביני שריד סי

מייסדת זוזה – גלריה בתנועה. מייסדת-שותפה, פרויקט "קולן".

על מה אני רוצה להשפיע

להשתמש באמנות על מנת לייצר גשר של תקשורת בין אנשים מתרבויות שונות ומזמנים שונים.
להיעזר באמנות ככלי לשינוי חברתי, לתת קול לקבוצות חברתיות שקולן אינו נשמע ולעורר תנועה לשינוי.

אני מאמינה

אמנות יוצרת אמפתיה. אמנות היא אחת הדרכים החזקות ביותר לגרום לחברה לראות עוולות, וכתוצאה מכך לעשות שינוי. אנשים באים לאמנות ממגוון רקעים, אידיאולוגיות ואמונות, ובפגישתם עם האמנות יש להם הזדמנות לחקור, ללמוד, להעלות את המודעות, לשכנע, לגייס ולהתגייס לחולל שינוי.