גילי דבש ישורון

מנהלת אסטרטגיית קשרי קהילות, בינ"ה, התנועה ליהדות חברתית.

על מה אני רוצה להשפיע

התמקצעות המגזר החברתי בישראל, התמקדות בהיבטים שבהם לארגון חברתי יש ערך מוסף על פני אחרים.
שינוי מנגנוני דת ומדינה בישראל, לקידום שוויון מגדרי.
חיזוק אוכלוסיות מוחלשות בישראל באמצעות פרויקטים בני-קיימא.

אני מאמינה

אני מאמינה בכוחן של קהילות להניע שינויים מהותיים בחייהן, על פי תפיסת עולמן. אני מאמינה שעבור כל אדם יש ערך בהשתייכות לקהילה. אני מאמינה שלוח השנה היהודי והתרבות היהודית נותנים לנו מטען ערכי לשינוי חברתי ובינוי קהילתי.