גלית גרנות

מנכ"לית ביה"ס לאמנויות השש שנתי רעות

על מה אני רוצה להשפיע

קידום יזמות חברתית ופעילות ציבורית
פיתוח מנהיגות אזרחית משפיעה
עידוד הגאווה בהישגי ישראל
פיתוח כלים להתמודדות עם האתגרים המאפיינים חיים משותפים בחברה מתוקנת

אני מאמינה

בעיני, חינוך, תקשורת ותקווה הם כל הסיפור. זכיתי להביע את אהבתי הגדולה לחינוך ולתקשורת ואת האמונה הרבה שלי בכישרון ובכישורי המנהיגות של הדור הצעיר על ידי עשייה חינוכית משמעותית במשך כל שנות הקריירה שלי. עבורי זוהי זכות ושליחות.