גלית טפר

מנהלת תחום ליווי פרויקטים וערבויות, חברת הפניקס.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום קבלת החלטות נכונות, תוך השקטת רעשי רקע של מסורת, מגדר, מנהגים וציפיות החברה, תוך התמקדות ביכולת אישיות ודרך אישית ומתוך ביטחון עצמי.

אני מאמינה

אני מאמינה ביכולת להתקדם תוך איזון ושילוב מכלול ההיבטים החשובים והמשמעותיים בחיים. אני מאמינה ביכולת להיות טובה מספיק בנושאים העיקריים, תוך ויתור על שלמות, על מנת לאפשר צמיחה שלי ושל הסובבים אותי, ומתוך כך להגיע להצלחה של כולנו.