גלי הכרמלי

בעלים, גלי הכרמלי, בניית מותג אישי יקר ערך למנהלות.

על מה אני רוצה להשפיע

שוויון בין נשים לגברים בהנהגת מדינות ובהנהגת העולם כולו.

אני מאמינה

אני מאמינה שכל מנהלת ו"יוצאת לחופשי" חייבת לבנות לה #מותג_יהלום אישי, שיהווה עוגן לקריירה חסינה בעידן עבודה חדש ומשובש בהגדרה.