גל לנדאו-יערי

מנהלת המחקר, המכון לחקר יישומי טכנולוגיית הבלוקצ'יין, אונ' ת"א.

על מה אני רוצה להשפיע

הרחבת השימוש בטרנספורמציה הדיגיטלית ככלי לקידום ערכים של שוויון, הכלה ודמוקרטיזציה לשירותים פיננסיים.
הרחבת מעורבותם של נשים ומיעוטים במגזר השירותים הפיננסיים.
הרחבה וגיוון של החינוך הפיננסי-כלכלי-חברתי והאוריינות הפיננסית בישראל.

אני מאמינה

אני מאמינה בהזדמנות שווה, נטולת מגדר, גזע, צבע או העדפה מינית – הן בעולם התעסוקתי והן בכלל. אני מאמינה שעם מעט "עיוורון" ומתן מרחב למגוון קולות וגישות בחברה הישראלית, נוכל לייצר חברה וכלכלה משגשגות יותר.