ד"ר אורית דגני דיניסמן

בעלים, "אסטרטגיה נכונה", ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי.

על מה אני רוצה להשפיע

הכרה במנהיגות הנשית האותנטית כיתרון ברור ומוכח.
העלאת אחוז הנשים במעגלי ההובלה וההשפעה.
חיזוק תהליכים דמוקרטיים.
חיזוק הקהילה והקהילתיות ברמה המקומית, האזורית והארצית.
הכרה בחשיבותו ובתרומתו של המרחב הכפרי בכלל ושל ההתיישבות החקלאית בפרט למדינת ישראל.

אני מאמינה

אני מאמינה במנהיגות שווה, אותנטית, כנה, המכירה ביתרון שבשונות ובמגוון האנושי, המודעת לחולשות ולחוזקות האנושיות ומובילה עבודת צוותים ליצירת סינרגיה. אני מאמינה בחשיבות פיתוח תודעת השפע כבסיס להגדלת אפשרויות ההתפתחות שלנו, וראייה בכל משבר הזדמנות לצמיחה ולשינוי.