ד"ר אפרת שור

יזמת ומנכ"לית, חברת ,BLESS - קידום בריאות נשים ושיפור איכות חייהן

על מה אני רוצה להשפיע

לאפשר לכל אישה שסובלת מימי הווסת שלה לשפר את איכות חייה ולתפקד כמו בימים האחרים של החודש.

אני מאמינה

אני מאמינה ביכולתן של נשים להוביל את החברה שלנו למקום טוב יותר, של צדק, שוויון וחופש בחירה. וכדי שזה יקרה, על הנשים להאמין בעצמן ולשאוף להגיע לעמדות מפתח.