ד"ר דבורה אירית אלון

מפתחת שיטת "הקול המרפא"

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם את התודעה הקולית כדרך להשפיע על התקשורת הבינאישית והקולקטיבית ולהביא לשינויים מהותיים ואיכותיים בתגובות הפיזיות, הרגשיות והחברתיות.

אני מאמינה

אני מאמינה בצורך לתת ביטוי לקולו של כל אדם; לכל אדם ניתנה יכולת הדיבור וקולו מביא את מהותו וייחודו באמצעות הדיבור. אני מאמינה שעלינו למצוא דרך לאפשר ביטוי ובמה לכל אחד ואחת, כך שיצליחו לממש את עצמם ואת ייעודם הייחודי.