ד"ר הילה רימר

חברת סגל אקדמי, מרצה בכירה וחוקרת בתחום פסיכולוגיה של שיפוט וקבלת החלטות, הפקולטה לניהול, אונ' בן גוריון. יועצת הוגנות מגדרית לנשיא האוניברסיטה, אונ' בן גוריון.

על מה אני רוצה להשפיע

לסייע לארגונים להשיג את מטרותיהם.
לסייע לאנשים, ובעיקר לנשים, להגשים את שאיפותיהן האישיות והמקצועיות.

אני מאמינה

אני מאמינה בכוחן של סולידריות, עבודה בצוותים רב-תחומיים וחדוות עשייה לקדם שינויים חיוביים משמעותיים בחברה.