ד"ר טליה גולן

מנהלת היחידה להתפתחות הילד, מרכז ורייאטי, ירושלים.

על מה אני רוצה להשפיע

להנכיח את יחסי הכוח בחברה באופן שיעזור לנשים לעמוד על זכויותיהן בהליכים רפואיים ולבחור את הטיפול המתאים להן, ויעזור לרופאים ולרופאות להתבונן בטיפול בנשים באופן אחר.
לשנות את השיח הרפואי הכתוב בישראל, כך שישקף עמדות ואידאולוגיה הרואות בנשים שוות זכויות וערך.

אני מאמינה

אני ואתה נשנה את העולם. אני מאמינה שמהפכות חברתיות נבנות על גבי "עבודת האריסים האנונימית", כלשונו של ולטר בנימין. מאמינה שחשיפת מנגנוני הכוח והאפשרות לקיים דיון ושיח אקדמי ופופולרי יכולות לייצר שינוי עבור נשים, שתוכלנה לעמוד על זכותן לקבל מידע.