ד"ר יוספה טביב-כליף

חברת סגל, החוג ללימודי חינוך, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

על מה אני רוצה להשפיע

לחבר בין תיאוריה ומחקר לעשייה חברתית.
לקדם זכויות נשים ושוויון מגדרי בכלל ובאקדמיה הישראלית בפרט, ומתוך ראייה רב-תרבותית.
להגביר שיתופי פעולה בין ארגונים פמיניסטיים בזירה החברתית.

אני מאמינה

אני מאמינה שהחיבור בין אקדמיה, חברה אזרחית וקרנות הוא חיבור נכון וחשוב שגלום בו פוטנציאל רב. אני מאמינה שידע ועשייה מגיעים מלמטה ולמעלה, ולכן חשוב לייצר את נקודות המפגש ביניהם ולהגביר את שיתופי הפעולה.