ד"ר מדי וינר

מנהלת רפואית, אלרגן

על מה אני רוצה להשפיע

קידום ניהול מתוך מודעות וחזון

אני מאמינה

אני מאמינה ביצירת מקום שבו כל אחד יכול להביא לידי ביטוי את הערך הייחודי שלו, לפרוש כנף ולעוף.
אמונה זו באה לידי ביטוי בהיבטים שונים של חיי - בהורות, בניהול ובכל אינטראקציה שלי עם אחרים.