ד"ר מזל שאול

מנכ"לית עמותת כ"ן.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שלטון העם וביסוס מודל כיכר העיר וחוכמת ההמונים
קידום החקיקה בתחום שיתוף הציבור
קידום החשיבה המגדרית בהקשר לשלטון המקומי והארצי

אני מאמינה

אני מאמינה בצמיחה והתפתחות כדרך חיים, ומאמינה בבני אדם וביכולתם להשפיע ולשנות.
כקבוצה של אנשים בעלת מטרה משותפת, אין גבול לשינוי שאנחנו יכולים לייצר בסביבתנו.
הכל אפשרי ותלוי אך ורק בבחירה שלנו לעשות.