ד"ר עפרה ולטר

מרצה בכירה בחוג לחינוך ועבודה סוציאלית, חברת ועדת הוראה, חברה בבית דין למשמעת סגל, המכללה האקדמית תל חי

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם למידה מיטבית במוסדות ההשכלה הגבוהה, תוך שילוב גישות פדגוגיות המקדמות רווחה אישית.
לקדם רווחה אישית באוכלוסיות מגוונות ולחבר אנשים למשאביהם האישיים כאמצעי להתמודדות במצבי משבר.
להרחיב את מעגל שיתופי הפעולה בארץ ובעולם.

אני מאמינה

מאמינה ביכולתי לחבר ולעודד אנשים להתחבר לעצמם, לקדם לחיים מיטביים, רווחה אישית ומימוש ייעודם. אני מאמינה שהדרך להשפיע היא בארגונים, דוגמת האוניברסיטה, המאפשרים מרחב למפגש רחב עם אוכלוסיות מגוונות.