ד"ר פז אלניר

מנכ"לית, יד טבנקין, מרכז רעיוני תיעודי ותרבותי של התנועות ההתיישבותיות. חברה בוועד המנהל,ICSA , לקידום קהילתיות בעולם.

על מה אני רוצה להשפיע

פיתוח קהילות בארץ ובעולם, והגברת תחושת השייכות, המשמעות והזהות של כל השותפים.

אני מאמינה

אני מאמינה בכוחם של קהילה, חינוך ותרבות, כמאפשרים מרחב לביטוי והתפתחות אישית, ובשילוב בין תיאוריה לפרקטיקה על מנת לחולל שינוי.