ד"ר תמר רז

מנכ"לית, הדסית, חברת מסחור הטכנולוגיות של בית החולים הדסה.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום תעשיית מדעי החיים והרפואה בישראל.
שילוב נשים בעמדות בכירות בתעשייה ובמשק.
שיפור התרבות הניהולית בחברות שבהן אני מעורבת.

אני מאמינה

אני מאמינה ביושר וביושרה אישית, בניהול נשים וגברים ב"גובה העיניים", במנהיגות מקדמת ובעבודת צוות.
אני מאמינה שבאמצעות שילוב של חזון, מקצועיות, יושרה ועבודה קשה אפשר להשיג כל מטרה.