הדס דניאלי ילין

יועצת ארגונית עצמאית, "אלומה- אסטרטגיה וניהול".

על מה אני רוצה להשפיע

קידום הרעיון הקיבוצי.
שוויון והוגנות בחברה הישראלית.
קידום ערכי הדמוקרטיה בארץ ובעולם.
איזון מגדרי.

אני מאמינה

אני מאמינה שכל בני האדם נולדו שווים. תפיסת העולם שלי, אופן הניהול שלי והדרך שבה בחרתי לחיות את חיי מבוססים על שוויון ערך האדם. אני פועלת לזהות אצל כל אחד מהסובבים אותי את הייחודיות שלו ומתרגמת זאת להזדמנות אישית וארגונית.