ורדה בדט

מנטורית ויועצת בכירה

על מה אני רוצה להשפיע

טיפוח מצוינות בפריפריה.
הגדלת אחוז הנשים בדירקטורים והנהלות.
יצירת מנגנונים לעידוד יזמות נשית עסקית.

אני מאמינה

אני מאמינה במתן שוויון הזדמנויות לכל המגזרים. אני מאמינה בשילוב נשים בתפקידי מפתח. אני מאמינה ביכולות נשים ליזום ולפרוץ דרך.