טלי ארנולף וולגמוט

שותפה להקמה ומנכ"לית, "בארצנו", תנועת ההתיישבות של בוגרי המכינות הקדם-צבאיות.

על מה אני רוצה להשפיע

לאפשר לצעירים לחיות במדינה בכבוד, באושר, ברווחה ובמוטיבציה גבוהה להשתתף בעיצוב דמותה של החברה הישראלית.
לצמצם פערים בין פריפריה למרכז.
להגדיל את מספר הנשים בצמתים של קבלת החלטות.
לקדם תרבות עבודה שמאפשרת שילוב קריירה ומשפחה.

אני מאמינה

העבודה שלנו היא מרחב שחייב להיות משמעותי גם להתפתחות האישית שלנו וגם בערך שהיא מייצרת לחברה. "לעשות משהו חשוב ושנותן לי משמעות" ו"לממש את עצמי" לא צריכים להיות דברים נפרדים, נהפוך הוא; בעיני זו היא "דרך המלך" לחיים מלאים ומאושרים.