טל מאירי

בעלת קליניקה פרטית לריפוי בעיסוק. מתמחה בהתפתחות הילד ובהנגשת אורח החיים והסביבה בסינדרום המטבולי.

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם הבנת אורח חיים והשפעתו על בריאות התפתחותית, מטבולית ואיכות חיים, בכל שלבי החיים.

אני מאמינה

אני מאמינה גדולה בלתת. אני מאמינה בתיווך "ארגז כלים", שיאפשר חופש בחירה וגמישות בצד המקבל. אני גם מאמינה גדולה בקארמה.