יסמין מלול

נציגת קרן היסוד ומנהלת את המגבית המקומית, סידני, אוסטרליה. מרצה על המצב הפוליטי, כלכלי וחברתי בישראל.

על מה אני רוצה להשפיע

להמשיך ולפתח את הדימוי של ישראל בזירה הבינלאומית.
לפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית וליצירת הזדמנויות חדשות.

אני מאמינה

השינוי שהביאה הקורונה לעולם העבודה פתח הזדמנויות חדשות, המאפשרות שילוב רב יותר של המתגוררים בפריפריה ומודלים היברידיים של עבודה, שיוכלו לייצר הזדמנויות חדשות לאוכלוסיות בישראל. דרך חשיבה יצירתית ושיתופי פעולה חוצי מגזרים ניתן לפעול לקידום מעמדה של מדינת ישראל בעולם.