יעל יחיאלי

אחראית בינוי קהילה ותוכניות מבוגרים,JCC , עמק הסיליקון, ארה"ב.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום השוויון והגעה לעולם טוב יותר.
אפס סובלנות להדרת נשים בכל מרחב.

אני מאמינה

השוויון הוא ערך שמתבטא בכל מרחב: בייצוג בממשלה, בכנסים, בהרכב צוותים, בשכר שווה, בשוויון הזדמנויות. נראה שאנחנו נמצאות בתקופה הטובה ביותר להיות אישה במהלך ההיסטוריה האנושית – השוויון הוא ערך עליון. מצד שני, הפער בין הערך למציאות הוא בלתי נתפס.