ירדן אברבנאל

משתתפת בתכנית "מנדל" למנהיגות אזורית

על מה אני רוצה להשפיע

קידום תעסוקה איכותית בפריפריה.
שוויון והנגשת הזדמנויות.
הוספת שורת רווח חברתית לצד השורה העסקית כדרך חיים.
יזמות ויצירה מתוך תפיסת שותפות.


אני מאמינה

פוטנציאל הצמיחה של מדינת ישראל נמצא בפריפריה והיכולת לממש אותו כרוכה בחיבור שבינה לבין מרכז הארץ.
המימוש תלוי ברצון של כולנו לעשות מעשים, קטנים כגדולים, לקידום שוויון הזדמנויות ופיזור השפע.