לאה פדידה

מנהלת אגף קשרי ציבור, קרן קימת לישראל.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שוויון הזדמנויות.
קידום צדק חברתי ואוכלוסיות חלשות.

אני מאמינה

סוזן ב' אנתוני אמרה: "כל עוד הנשים בעצמן לא יעזרו לכתוב את החוקים ולבחור את המחוקקים, לעולם לא יהיה שוויון מלא". אז בואו נשנה את חוקי המשחק, היום, כי ביחד אנחנו יכולות לעשות את זה!