ליאורה בן אפרים

מנהלת שע"ם, גוף המחשוב של רשות המסים.

על מה אני רוצה להשפיע

הגדלת מספר הנשים בעמדות השפעה בנושא מערכות מידע.

אני מאמינה

אנשים - זה כל הסיפור! בציר שבין משימתיות לבין אנשים, אני נמצאת בשני הקצוות. אני מאמינה שמערכות אינן רק פלטפורמה מאפשרת, אלא גם גורם שיכול לשנות את המשחק.