ליאת סילבס רואש

יועצת חינוכית מומחית, מנחה ומדריכה.

על מה אני רוצה להשפיע

פיתוח מנהיגות אישית, קידום רווחה נפשית ותחושת מיטביות של הפרט בכל מעגלי חייו.

אני מאמינה

אני מאמינה באחריותו וביכולתו של כל אדם להשפיע לטובה על סיפור חייו ועל איכות חייו.