לילך ברוקס-שלום

סמנכ"לית משאבי אנוש, אלביט מערכות, חטיבת יבשה ותעש.

על מה אני רוצה להשפיע

לסייע לנשים בתחילת דרכן הניהולית או בצומתי החלטה חשובים.

אני מאמינה

אני מאמינה שבסופו של דבר הכול מתחיל ונגמר באנשים. אם אדם מרגיש שרואים אותו, השמיים אינם הגבול מבחינת פוטנציאל ההשקעה שלו. אני בוחרת להתמקד בחצי הכוס המלאה. כשמתמקדים בטוב – הוא גדל.