לירון מייזלס-בהרב

יועצת וחוקרת לעיצוב מדיניות תעסוקה של קבוצות מיעוט, "פורום ארלוזורוב", מכון למחקר יישומי לקידום תעסוקה הוגנת. מרצה ויועצת לפיתוח יזמות.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום העסקה, יזמות ותעסוקה הוגנת, איכותית ומותאמת של קבוצות שונות בחברה הישראלית, ובראשן נשים.

אני מאמינה

אני מאמינה שהשילוב בין ניסיון מקצועי בשטח למחקר אקדמי מעמיק מאפשר עיצוב ידע חדש ומשמעותי, שיכול להוביל לשינויים חברתיים-כלכליים ולקדם מדיניות תעסוקתית ויזמית בישראל. תעסוקה מיטבית משפיעה על תהליכים חברתיים, משפחתיים וקהילתיים בוערים בחברה הישראלית ושלנשים יכולת יוצאת דופן ביישומם.