לליב גל

טיפול בזכויות יוצרים וניהול ידע רוחבי בארגון, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום ייצוג נשי בחברה דרך עשייה ויקיפדית, כתיבה והשפעה על עולמות תוכן שונים.
צמצום הפער המגדרי.

אני מאמינה

אני מאמינה בעולם הידע החופשי, באפשרות לקבל הזדמנות שווה כאישה, להשפיע ולהיות בעלת משמעות, עבורי ועבור העולם.