עו"ד מורן תמם

מנהלת הפרויקטים של חנה רדו

על מה אני רוצה להשפיע

קידום נשים בכלל ובפריפריה בפרט.

אני מאמינה

אני מאמינה שאין דבר שאין ביכולתנו לשנות, כל עוד אנו חופשיות. אני מאמינה שמהפכות עושים ב"רעש", אך תוך כדי שיקול דעת ובאצילות, שתאפשר לעולם להיפתח לשינוי שאנו רוצות לקדם. אני מאמינה בלחשוב רחוק ובלעשות הכל על מנת להשאיר חותם.